Branduolinės taršos valdymas

Branduolinės taršos valdymas

Su sauga susijusios oro valymo sistemos branduolinėms jėgainėms viršija bet kokius bendrai žinomus oro filtravimo metodus.  Šios sistemos naudojamos siekiant užkirsti kelią radioaktyviųjų teršalų išleidimui į branduolinės elektrinės ir išorinės aplinkos darbo aplinką. Šios inžinerinės apsaugos sistemos yra naudojamos dalelėms ir radioaktyviam jodui pašalinti iš užteršto oro.

Net ir labai mažos oro teršalų koncentracijos prevencija yra labai svarbi saugiam branduolinės energetikos objekto veikimui ir svarbus veiksnys, lemiantis sąnaudų efektyvumą. TGFilter sukurtos technologijos labai prisidėjo prie naujos ir patobulintos oro valymo įrangos kūrimo branduolinės energetikos pramonei.